Sempozyumda sunulmak üzere gönderilecek olan bildirilerin özetleri ve tam metinleri aşağıda verilen yazım kılavuzları kullanılarak hazırlanmalıdır.

                                                          Türkçe        İngilizce
ISBS Özet Yazım Kılavuzu                                

ISBS Bildiri Yazım Kılavuzu                               

ISBS Poster Hazırlama Kılavuzu                       


Not: Bildiri özetleri ve tam metinler “online işlem” bölümünden gönderilmelidir. E-posta olarak gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.