Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu
   
Adres: Gazi Üniversitesi
  Teknoloji Fakültesi *
  Yapı Eğitimi Bölümü
  06500 Teknikokullar
  Ankara / TÜRKİYE
   
E-posta: isbs@gazi.edu.tr
  isbs2010@gmail.com
   
Tel: +90 312 202 88 60
   
Faks: +90 312 202 88 63
   
   
   
   
Sempozyum Yürütme Kurulu:

Yrd. Doç. Dr.
Arzuhan Burcu GÜLTEKİN (Sempozyum Başkanı)
+90 312 202 88 75

Gökhan DURMUŞ (Sempozyum Eş-Başkanı)
+90 312 202 88 89

Murat ÇAVUŞ (Sempozyum Eş-Başkanı)
+90 312 202 88 77


Sempozyum Sekreterleri:

H. Süleyman GÖKÇE
+90 312 202 88 84, +90 555 492 05 49
   

Rüya KILIÇ
+90 312 202 88 75
   
     


* Bakanlar Kurulu'nun, 13.11.2009 gün ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararına göre, "Teknik Eğitim Fakülte"leri "Teknoloji Fakülte"lerine dönüştürülmüştür.