q        
 


Proje kapsamında yerleştirme faaliyeti Almanya`da 6-20 Temmuz tarihleri arasında 15 günlük bir çalışma programına göre gerçekleştirilmiştir. Bu program kapsamında proje alıcı ortakları ziyaret edilmiş, ayrıca ortakların belirlediği proje konusuna ilişkin çalışmalar yapan başka referans firmalara da ziyaretlerde bulunulmuştur. Yapılan ziyaretlerde yararlanıcılar endüstriyel ürünlerin, yapıların ve yapı malzemelerinin çevresel etkileri, bu etkilerin değerlendirilmesinde kullanılan “Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD)” yöntemi, bu yöntemin dünyadaki sayılı uygulama araçlarından biri olan “GaBi bilgisayar programı” ve bu programın çıktılarının veri olarak kullanıldığı “Çevresel Ürün Bildirgeleri (ÇÜB)” konularında eğitim almıştır. Yararlanıcılar eğitim faaliyetleri dışında, alıcı ortakların koordinasyonuyla organize edilen kültürel turlara ve etkinliklere de katılmış; Alman kültürünü ve Stuttgart’ın tarihi yerlerini tanıma olanağı bulmuşlardır. Yerleştirme sürecinin içeriği aşağıda ifade edilmektedir:

06-20 Temmuz 2008 / Yerleştirme Faaliyeti Süreci Çalışma Programı

06.07.2008
Esenboğa Havalimanı’ndan Stuttgart Havalimanı’na varış, otele yerleşme
Yapılacak faaliyetler öncesi bilgilendirme toplantısının yapılması ve boş zaman GaBi programının kurulumu, güncellenmesi ve veri belgeleme eğitim programı

07.07.2008
Projelerle çalışmaya başlama, bir ürünün plan ve işlemlerle modellenmesi
GaBi’de bir planın tamamlanarak değerlendirme dengelerinin hesaplanması ve çözümlemeler

08.07.2008
Ayrıştırma yöntemleri, birimler, miktarlar, ağırlıklandırma kavramları eğitim programı
Veri tabanı yönetimi ve çoklu kullanım eğitim programı

09.07.2008
GaBi işlem kaydetme aracı, nesneleri sürükleme bırakma ve veri değişimi
İki yapı malzemesinin çevresel etkilerinin YDD yöntemiyle karşılaştırmalı değerlendirilmesi

10.07.2008
Rehber eşliğinde Stuttgart’ta mimari şehir turu, Eski Kale ve Sanat Müzesinin gezilmesi

12.07.2008
Stuttgart’ın kültür merkezlerinin (Mercedes-Benz Müzesi) gezilmesi, hayvanat bahçesi gezisi

13.07.2008
Stuttgart’ın tarihi yerlerinin (Güney Tübingen) gezilmesi
Stuttgart Üniversitesi Yaşam Döngüsü Mühendisliği Bölümü Yapı Fiziği Kürsüsünde genel YDD eğitimi ve tanıtımı sunuları

14.07.2008
PE International GmbH’nin bir referans firmasını (Transsolar ClimateEngineering / Vaihingen) ziyaret : Referans bina Mercedes-Benz Müzesi bağlamında yapı mühendisliğinin tanıtımı
DIBU Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü ile Çevresel Ürün Bildirgeleri (ÇÜB) eğitim ve tanıtım sunuları

15.07.2008
PE International GmbH’nin bir referans firması olan DGNB Alman Sürdürülebilir Yapı Kurulu / STEP Office) tarafından “Sürdürülebilir Yapılar”la ilgili eğitim ve tanıtım sunuları

16.07.2008
Çevre Bakanlığı’nı ziyaret

17.07.2008
PE International GmbH’nin bir referans firmasını (Bosch / Güneş Evi-Solar Decathlon) ziyaret

18.07.2008
Uluslararası YDD uygulamacıları, uzmanları ve danışmanlarının eğitim prensipleri – Katılımcılara sertifika verilmesi

19.07.2008
Stuttgart’ın alışveriş merkezlerinin ve şehir merkezinin gezilmesi

20.07.2008
Stuttgart Havalimanından Esenboğa Havalimanı’na varış

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                  6