q        
 


              
Adres: Gazi Üniversitesi
  Teknoloji Fakültesi *
  Yapı Eğitimi Bölümü
  06500 Teknikokullar
  Ankara / TÜRKİYE
   
Tel: +90 312 202 88 75
   
Faks: +90 312 202 88 63
   
E-posta: arzuhanburcu@gazi.edu.tr
  arzuhanburcu@yahoo.com


* Bakanlar Kurulu'nun, 13.11.2009 gün ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararına göre, "Teknik Eğitim Fakülte"leri "Teknoloji Fakülte"lerine dönüştürülmüştür.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                  6