q        
 

Galeri


Proje sonuçları, temel ve ileri düzeyde mesleki teknik eğitim ve hayat boyu eğitim vermekte olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak eğitimin bir parçası haline getirilmiştir. Öncelikle ortak kuruluşlarda ve daha sonra bölgesel ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Eğitim kurumları dışındaki ortaklarla ve diğer ilgili ortaklarla proje sonuçları paylaşılarak ülkemiz ve AB yararına kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

30 Nisan 2009 itibariyle proje süreci bitmiş olmasına rağmen, yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir. Devam eden faaliyetlere ilişkin çalışmalar ve yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle beraber aşağıdaki tabloda kronolojik olarak sunulmaktadır. Bu tablolarda ifade edildiği gibi yaygınlaştırma seminer, çalıştay, poster, eğitim cdsi, yüksek lisans-doktora dersi, radyo programı, dergi ve gazete haberleri, web sayfası duyuruları, uluslararası sempozyum organizasyonu gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Seminerler yurtiçi katılımcı ortaklarımızdan temsilciler, farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile proje yararlanıcılarının katılımıyla gerçekleştirilmiş; çalıştaylara ise yurtiçi katılımcı ortaklarımızdan temsilciler, yüksek lisans-doktora öğrencileri ve proje yararlanıcılarının katılımı sağlanmıştır. Seminer ve çalıştay faaliyetleri için A3 boyutunda posterler hazırlanarak proje ortağı kuruluşlar ve farklı üniversitelerde asılması sağlanmıştır.

Projenin özeti, amaçları, kapsamı, önemi, yararlanıcıları, yurtiçi ve yurtdışı ortakları, ortakların faaliyet alanları, yerleştirme faaliyeti ve çalışma programı gibi bilgilerin verildiği A0 boyutundaki posterler üniversitemizin çeşitli bölümlerinde asılmış ve aynı zamanda farklı üniversitelere gönderilmiştir.

Yerleştirme faaliyeti sürecinde alınan eğitimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı cd’ler oluşturularak yurtiçi katılımcı ortaklarımıza dağıtılmıştır. Proje sonuçlarının yer aldığı ve yerleştirme faaliyetine ilişkin fotoğrafların bulunduğu sunular hazırlanarak Teknik Eğitim Fakültesi A ve B bloklarında düzenli olarak prezentasyonları yapılmıştır.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından proje yürütücüsü adına proje konusuna ilişkin “Sürdürülebilir Yapı Tasarımı” konulu yüksek lisans-doktora dersi açılmış ve 2008-2009 güz ve bahar döneminde bu dersler etkin olarak yürütülmüştür. GaBi programının başlangıç eğitiminin de verildiği güz dönemi dersi kapsamında öğrenciler beş adet bildiri hazırlayarak Mayıs ayında 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu’nda sunmuşlardır. Bahar dönemi dersi kapsamında ise Almanya’da ziyaret edilen Bosch Güneş Evi’ndeki uygulamalarla ilişkilendirilerek “Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi” ziyaret edilerek eğitim alınmıştır. 2009-2010 güz döneminde açılacak olan “Yapılarda Enerji Korunumu” konulu yüksek lisans-doktora dersi de yine proje konusunun kapsamında olup açılan bu derslerle proje sonuçlarının kalıcı olması hedefinin gerçekleşeği öngörülmektedir.

Proje sonuçlarının duyurulması için proje ortağımız gazeteler dışında diğer bazı yerel gazete ve dergilerde de projeye ve seminerlere ilişkin haberler yer almıştır. TRT Ankara radyosunda birincisi Ankara mimarisi ve proje konusuna ilişkin, ikincisi ise projeye özel olmak üzere iki program yapılmıştır. Dinleyicilerin de sorularıyla katıldığı bu programlarla projenin geniş kitlelere ulaşması sağlanmıştır.

Projenin yaygınlaştırılması kapsamında etkinliklerden biri de yurtdışı alıcı ortakların desteğiyle yapılacan olan uluslararası sempozyum organizasyonudur. 26-29 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşecek olan “Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumunun (International Sustainable Buildings Symposium - ISBS)” organizasyonuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.


2008 ÇALIŞMA TAKVİMİ


2009 ÇALIŞMA TAKVİMİ


2010 ÇALIŞMA TAKVİMİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                  6